Pakovanje: 10 bočica
1 bočica sadrži 10.000 i.j. l-asparaginase iz E. coli
Lijek Kidrolase® se koristi za liječenje akutne limfoblastične leukemije i non-Hodgkinovog limfoma.
UPOZORENJE: Informacije o proizvodu namijenjen su samo zdravstvenim djelatnicima.
Ako ste zdravstveni djelatnik kliknite na gumb ispod.